Keahlian & Kelayakan Pinjaman

KEAHLIAN DALAM PERPUSTAKAAN

BIL.

KATEGORI

KELAYAKAN PINJAMAN

  1

 Pelajar Prasiswazah/ Diploma

7 buah/ 14 hari

  2

 Pelajar Pascasiswazah/ Diploma Lanjutan

20 buah/ 40 hari

  3

 Ahli Akademik/ Pegawai Universiti

25 buah/ 60 hari

  4

 Kakitangan Sokongan

5 buah/ 14 hari

  5

 Akademik Sambilan/ Profesor Pelawat

10 buah/ 30 hari

  6

 Pembantu Penyelidik

2 buah/ 14 hari

  7

 Permata Pintar

3 buah/ 14 hari

  8

 Asasi Pintar

5 buah/ 14 hari

Bahan yang dipinjam boleh diperbaharui sehingga tiga kali jika tiada pengguna lain yang menempah bahan tersebut.

Denda pemulangan lewat: RM 0.30 sehari (Koleksi Am).

 

KEAHLIAN LUAR PERPUSTAKAAN

BIL.

KATEGORI

YURAN TAHUNAN

(RM)

KEMUDAHAN PINJAMAN

Rujukan

Pinjaman

1

 Ahli Akademik IPTA*

Percuma

100.00

2 buah/ 14 hari

2

 Pesara UKM

Percuma

Percuma

2 buah/ 14 hari

3

 Kakitangan Kerajaan

Percuma

100.00

2 buah/ 14 hari

4

 Pelajar IPTA*

Percuma

100.00

2 buah/ 14 hari

5

 Pelajar IPTS

100.00

200.00

2 buah/ 14 hari