Perkhidmatan Pakej Maklumat
Perkhidmatan Pakej Maklumat merupakan permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai sesuatu bidang/tajuk daripada pelbagai sumber maklumat samada bercetak, media atau elektronik. Perkhidmatan adalah PERCUMA kepada ahli akademik UKM, Pegawai Pengurusan dan Pelajar Pasca Siswazah. Pemohon boleh mengisi Borang Perkhidmatan Pakej Maklumat. Borang: https://drive.google.com/file/d/1HTKHWy9FPlpDkQ5yJoLQA4rbw3sIH2VQ/view?usp=sharing