Login kepada akaun
Browse/Carian Search Type/Jenis Carian  

iQuest

E-Journal Portal

Tempahan Ruang

Perkhidmatan Penghantaran
BERITA TERKINI | BLOG | AKTIVITI
  • Pengenalan Pangkalan Data Jaypee Digital
    • 2020-03-27 13:19:52
    Dimaklumkan Perpustakaan PPUKM telah menyediakan pengenalan kepada pangkalan data Jaypee Digital. Seluruh warga UKM terutama pensyarah dan pelajar ...
  • Nature: Novel Coronavirus
    • 2020-03-25 20:05:29
    To support urgent research to combat the ongoing outbreak of COVID-19, caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2, the editorial teams at Nature Re...