ID    PWD 
Perpustakaan UKM
Pautan Perubatan & Kesihatan
Jurnal Akses Terbuka
Jurnal Perubatan Percuma (Open Access)
Kumpulan Pustakawan Perubatan (MLG)
e-Dokumen Kesihatan
CARIAN

Di Laman Web
Katalog Gemilang
Google Scholar
Main Page  Pautan  e-Dokumen Kesihatan
1. Laporan Tahunan Jabatan Kesihatan Negeri.
  • Selangor [ 2011 | 2014 ]

  • Perak [ 2012 & 2013 ]

  • Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak tiada laporan tahunan negeri dalam talian.

  • Kedah [ 2011 | 2012 ]

  • Perlis [ 2013 ]

  • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur [ 2009 ]

  • Wilayah Persekutuan Labuan [ 2008-2011 ]

2. Penerbitan Utama Kementerian Kesihatan Malaysia 

2.1 Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia

            * Bermula dengan Fakta Kesihatan 2012, tahun merujuk kepada tahun penerbitan dan bukan tahun rujukan data


2.2 Pelan Strategik KKM 

3. Institut Kesihatan Umum 

  • National Health Mobidity Survey [ 2015 ]

4. NHMS Report  2015 [ Vol.1 | Vol.2 | Vol 3 | Vol.4 ]


5. NHMS Fact Sheet. [ 2015 ]

6. KOD PROSEDUR JENAYAHAKTA 593 ]

7. MALAYSIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY

8. WORLD HEALTH ORGANIZATION 

9. PANDUAN AMALAN KLINIKAL  (CPG)

11. Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016 AKTA 774

12. Pengurusan Kesihatan & Kawalan Penyakit KKM

13. BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Laporan Tahunan

2003 | 2004 | 2005 [BM]| 2005 [BI] |2006|2007 [BM] | 2007 [BI] |2008 [BM] |2008 [BI] | 2009 (BM-BI) | 2010 (BM-BI) | 2011 (BM-BI) | 2012 (BM-BI) |2013 (BM-BI) | 2014 Diterbitkan Disember 2015

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-laporan-tahunan-2003.pdf (2003) (BM-BI)

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-2004.pdf (2004) (BI) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/laporan-tahunan-2005.pdf (2005) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-2005.pdf (2005) BI 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/laporan-tahunan-2006.pdf (2006) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/laporan-tahunan-2007.pdf (2007) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-2007.pdf (2007) BI 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/laporan-tahunan-2008.pdf (2008) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-2008.pdf (2008) BI 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-laporan-tahunan-2009.pdf (2009) (BM-BI) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/annual-report-laporan-tahunan-2010.pdf (2010) (BM-BI) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/2011-annual-report-rsz.pdf (2011) (BM-BI) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/2012-annual-report-rsz-2.pdf  (2012) (BM-BI) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/laporan-tahunan-program-farmasi-2013.pdf (2013) (BM-BI) 

http://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/laporan-tahunan-annual-report-2014.pdf (2014) Diterbitkan Disember 2015

14. HOSPITAL KUALA LUMPUR

Health Facts

http://www.moh.gov.my/images/gallery/publications/KKM%20HEALTH%20FACTS%202016.pdf (2016)

 

 

 

 

Log Masuk
ID Pengguna
Kata Laluan
Ingat ID Saya
Daftar Pengguna Baru
CARA UNTUK MENDAFTAR
* Lupa Kata Laluan? *

New Arrivals

Ward rounds in obstetric and neonatology
Ward rounds in obstetric and neonatology
Review of radiologic physics
Review of radiologic physics
Obstetrics for undergraduates
Obstetrics for undergraduates
Malaysian stamp duty handbook
Malaysian stamp duty handbook
Interventional pain management : a practical approach
Interventional pain management : a practical approach
IADVL color atlas of dermatology
IADVL color atlas of dermatology
Getting research published : an A to Z publication strategy
Getting research published : an A to Z publication strategy
Essentials of biophysics in nursing : for basic BSc nursing
Essentials of biophysics in nursing : for basic BSc nursing
Contact and occupational dermatology
Contact and occupational dermatology
Atlas of Osteopathic Techniques Third Edition
Atlas of Osteopathic Techniques Third Edition
A Practical Guide to Fetal Echocardiography: Normal and Abnormal Hearts
A Practical Guide to Fetal Echocardiography: Normal and Abnormal Hearts
A practical approach to movement disorders : diagnosis and management
A practical approach to movement disorders : diagnosis and management
Essentials for nursing practice
Essentials for nursing practice
Diagnostic ultrasound : musculoskeletal
Diagnostic ultrasound : musculoskeletal
Problem Solving in Emergency Radiology
Problem Solving in Emergency Radiology
  < 2018 >  
<< < December > >>
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05